Pages

Tuesday, September 27, 2011

Sana'y Wala Nang Wakas

Jed Madela

Sana'y wala nang wakas
(Hope there will be no end)
Kung pag-ibig ay wagas
(If our love is authentic)
Paglalambing sa 'yong piling
(Being caressed in your arms)
Ay ligaya kong walang kahambing
(is my happiness, unmatched)


Refrain:
Kung 'di malimot ng tadhana
(If fate will not forget)
Bigyang tuldok ang ating ligaya
(to give end to our happiness)
Walang hanggan ay hahamaking
(Forever will be despised)
'Pagkat walang katapusan kitang iibigin
(Because I will love you endlessly)


Chorus:
Kahit na ilang tinik ay kaya kong tapakan
(I can step any number of thorns)
Kung 'yan and paraan upang landas mo'y masundan
(If that is the way to follow your way)
Kahit ilang ulit ako'y iyong saktan
(Even how many times you hurt me)
Hindi kita maaring iwanan
(I will never ever leave you)
Kahit ilang awit ay aking aawitin
(I will sing endlessly)
Hanggang ang himig ko'y maging himig mo na rin
(Til my song will be your song)
Kahit ilang dagat and dapat tawirin
(I will cross seas)
Higit pa riyan and aking gagawin
(I'll do more than that)
Sana'y wala nang wakas
(Hope there will be no more end)
Sana'y wala nang wakas
(Hope there will be no more end)
Kapag hapdi ay lumipas
(When the pain is gone)
Ang mahalaga ngayon ay pag-asa (pag-asa)
(What's important now is hope)
Dala ng pag-ibig, saksi buong daigdig
(Brought by love, witnessed by the world)
(Saksi buong daigdig)
(witnessed by the world)
Repeat Refrrain
Repeat Chorus

No comments:

Post a Comment