Pages

Sunday, May 6, 2012

Mahiwaga

Fatima Soriano
Mahiwaga ang buhay ng tao
(human's life is a mystery)
Ang bukas ay di natin biro
(we do not know what will be tomorrow)
At manalig lagi sana tayo
(And hope we always trust and believe)
Ang Diyos ang pagasa ng mundo
(That the Lord is our hope and refuge)

Pag-ibig sa ating kapwa tao
(Love to our neighbors)
At laging magmahalan tayo
(And always love one another)
 Yan ang lunas at ligaya at pag-asa ng
(That's the cure and happiness and hope)
Bawat Kaluluwa
(of every soul)

Pag-ibig sa ating kapwa tao
At laging magmahalan tayo
Yan ang lunas at ligaya at pag asa
Ng bawat kaluluwa
Yan ang hiwaga ng buhay ng tao.

No comments:

Post a Comment