Pages

Sunday, April 15, 2012

Sana (Hope)

Sana ang buhay ay walang dulo o hangganan
(hope life has no end)
Sana’y wala nang Taong mahirap o mayaman
(hoping that there is no rich or poor)
Sana'y iisa ang kulay
(hope there is only one color)
Sana’y wala ng away
(hope there is no more fighting or chaos)

Sana’y pag-ibig na lang ang isipin
Nang bawat isa sa mundo
(hope everyone would think of nothing but love)
Sana’y pag-ibig na lang ang isipin
(hope we only think of love)
Sana’y magkatotoo
(hope this would come true)

Sana’y laging magbigayan
(hope there would always be give and take)
Sana’y laging magmahalan
(hope it's love all the time)

Sana ang tao’y 'di nagugutom o nauuhaw
(hope we don't feel hungry or thirsty)
Sana’y hindi na umagabi o umaaraw
(hope there is no more day or night)
Sana’y walang tag-init
(hope there is no more warm days)
Sana’y walang taglamig
(hope there is no more cold dqys)

Sana’y pag-ibig na lang
Ang isipin
Nang bawat isa sa mundo
Sana’y pag-ibig na lang
Ang isipin
Sana’y magkatotoo

No comments:

Post a Comment