Pages

Wednesday, November 9, 2011

BATANG-BATA KA PA

APO HIKING SOCIETY

Batang-bata ka pa at marami ka pang
(YOU ARE STILL YOUNG AND THERE IS STILL A LOT)
Kailangang malaman at intindihin sa mundo
(A LOT OF THINGS THAT YOU MUST LEARN AND UNDERSTAND)
Yan ang totoo
(THAT'S THE TRUTH)
Nagkakamali ka kung akala mo na
(YOU ARE WRONG IF YOU THINK)
Ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang
(THAT LIFE IS BUT A SIMPLE PARADISE)
Batang-bata ka lang at akala mo na

(YOU ARE STILL YOUNG YET YOU THINK)
Na alam mo na ang lahat na kailangan 
mong malaman buhay ay di ganyan
(YOU KNOW EVERYTHING THAT YOU NEED TO LEARN, 
LIFE IS NOT LIKE THAT)
Tanggapin mo na lang ang katotohanan
(JUST ADMIT THE TRUTH)
Na ikaw ay isang musmos lang na wala pang alam
(THAT YOU ARE STILL YOUNG AND YOU KNOW NOTHING)
Makinig ka na lang, makinig ka na lang
(LISTEN, YOU JUST LISTEN)


[chorus 1]
Ganyan talaga ang buhay lagi kang nasasabihan
(LIFE IS LIKE THAT, YOU ARE ALWAYS REMINDED)
Pagkat ikaw ay bata at wala pang nalalaman
(BECAUSE YOU ARE YOUNG AND KNOW NOTHING)
Makinig ka sa ‘king payo pagkat musmos pa lamang
(LISTEN TO MY ADVISE SINCE YOU ARE YOUNG)
At malaman nang maaga ang wasto sa kamalian
(SO YOU'LL KNOW EARLY, THE RIGHT AGAINST THE WRONG)


Batang-bata ako at nalalaman ko ‘to
(I AM YOUNG AND I KNOW I AM)
Inaamin ko rin na kulang ang aking 
nalalaman at nauunawaan
(I ALSO ACCEPT THAT I LACK KNOWLEDGE 
AND UNDERSTANDING)
Ngunit kahit ganyan ang kinalalagyan
(BUT EVEN I AM ON THIS STAGE/SITUATION)
Alam ko na may karapatan ang bawat nilalang 
kahit bata pa man, kahit bata pa man
(I KNOW THAT EVERYONE HAS A RIGHT, 
EVEN WHEN THEY ARE YOUNG)


[chorus 2]
Nais ko sanang malaman ang mali sa katotohanan
(I REALLY WANT TO KNOW THE WRONG 
AND WHAT'S THE TRUTH)
Sariling pagraranas ang aking pamamagitan
(SELF EXPERIENCE IS MY WAY)
Imulat ang isipan sa mga kulay ng buhay
(OPEN MY EYES TO THE WAY AND 
COLOR OF THE WORLD)
Maging tunay na malaya ‘sang katangi-tanging bata
(TO BE TRULY FREE AND BE A MODEL CHILD)
Batang-bata ka pa at marami ka pang 
kailangang malaman at intindihin sa mundo
(YOU ARE STILL YOUNG AND YOU NEED TO LEARN 
A LOT AND UNDERSTAND ABOUT LIFE)
Nais ko sanang malaman ang mali sa katotohanan

(I REALLY WANNA LEARN WHAT'S WRONG AND RIGHT)


Batang-bata ka lang at akala mo na, 
na alam mo na ang lahat na kailangang malaman
(YOU ARE STILL YOUNG AND YOU THINK 
YOU ALREADY KNEW THE THINGS YOU NEED TO LEARN)
.Sariling pagraranas ang aking pamamagitan
(SELF EXPERIENCE IF MY WAY)
.Nagkakamali ka kung akala mo na ang 
buhay ay isang mumunting paraiso lamang
(YOU ARE WRONG IF YOU THINK 
THAT LIFE IS JUST A SMALL SIMPLE WORLD)
La, la, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la

No comments:

Post a Comment